MONITORIZARE în DISPECERAT și INTERVENŢIE

 

  • MONITORIZARE, 24/24 ore, în DISPECERAT propriu a sistemului de ALARMARE ÎMPOTRIVA EFRACȚIEI precum si a sistemului de SUPRAVEGHERE VIDEO*.
  • INTERVENŢIE cu echipaj specializat și/sau CONTACTAREA telefonică, de îndată, a beneficiarului sau a persoanelor desemnate de către acesta, la: 

– recepționarea în dispecerat a semnalului de alarmare ANTIEFRACȚIE și/sau acționarea BUTONULUI DE PANICĂ;

– observarea pe SISTEMUL VIDEO a unor evenimente deosebite.

  • PATRULARE periodică în zona obiectivului pentru a minimaliza riscurile și vulnerabilitățile specifice în ceea ce privește securitatea fizică.

*Serviciile de MONITORIZARE A SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE VIDEO în dispecerat sunt cea mai sigură metodă de a evita contactul direct între oameni.

Având în vedere contextul creat de pandemia de coronavirus și instituirea măsurilor specifice pe teritoriul României, VGS vă oferă, pe lângă servicii de pază umană, alternativa mult mai ieftină și extrem de eficientă, mai ales în această perioadă, respectiv servicii de monitorizare în dispecerat propriu a sistemului de supraveghere video al beneficiarului, fiind singura firmă din zonă care prestează astfel de servicii de vizionare live, în timp real, a obiectivelor păzite.

Există străzi, parcuri, școli, spații sau zone care necesită o largă acoperire; obiective aflate în conservare sau în care s-a redus programul de lucru; imobile care sunt încuiate după terminarea programului și este necesară doar monitorizarea perimetrului exterior; curți, case, vile expuse etc., iar beneficiarii pot opta cu încredere pentru acest serviciu care se încadrează cu mult sub valoarea costului clasic de pază.

Serviciile constau în INSTALAREA, RECONFIGURAREA, MENTENANȚA și/sau MONITORIZAREA în DISPECERAT propriu a sistemului de SUPRAVEGHERE VIDEO al beneficiarului și COMUNICAREA către beneficiar, sau către persoane anume desemnate de către acesta, ori de câte ori se impune, a oricăror situații identificate vizual pe monitorul TV, apreciate că pot constitui vulnerabilități, riscuri sau/și amenințări la securitatea fizică a obiectivului, sau cu privire la alte aspecte convenite de comun acord, pentru a preveni, descuraja, înlătura sau minimaliza situațiile obiective (efracție/furt/distrugere) care pot produce pagube materiale beneficiarului. În anumite limite și condiții (distanță, timp, factori meteo etc.) se poate realiza și INTERVENȚIA rapidă cu echipaj specializat.
La solicitarea beneficiarului, personalul specializat al Valahia Guard Security va oferi consultanță privind TIPUL SERVICIULUI, CONFIGURAȚIA SISTEMULUI și/sau INTERVALUL ORAR DE MONITORIZARE, adaptate la specificul obiectivului, și va întocmi PROPUNEREA FINANCIARĂ.